PvdA: Meer geld voor Fries Museum

De PvdA vindt dat het Fries Museum in Leeuwarden structureel meer geld moet krijgen.

Het museum heeft de ambitie om jaarlijks 100.000 bezoekers te trekken. ,,Dan moet de gedeputeerde van cultuur (Sietske Poepjes, red.) niet benauwd wezen en de beurs trekken”, vindt Marja van der Meer, cultuurwoordvoerder van de PvdA.

De PvdA pleit met D66 voor een verhoging van de provinciale bijdrage met 150.000 euro. Dit geld is vooral bedoeld voor marketing en het beheer van de collectie.

PvdA en D66 willen dat het museum, ook na Leeuwarden-Fryslân 2018, geld krijgt voor het organiseren van grote tentoonstellingen. De partijen noemen de expositie over Alma Tadema, die op 1 oktober 2016 wordt geopend, als voorbeeld.

Van der Meer: ,,CH2018 heeft alleen een blijvend effect, als we ook nadenken over wat we na 2018 gaan doen.”

Toon reacties