Oerol moet definitief nieuwe stek zoeken

De Oerolorganisatie op Terschelling moet definitief op zoek naar een alternatief voor het festivalterrein de Westerkeyn. Projectontwikkelaar Jan Bernard Wolters wil op zeer korte termijn het perceel bebouwen.

Eigenaar Wolters laat de gemeente de keuze of er op het 10.000 m2 grote terrein, in de polder ten oosten van Midsland, een hotel met zestig kamers of 45 hotelappartementen, danwel zestien luxe zomerhuizen verrijzen.

Twee jaar geleden dreigde ook al sluiting van het Oerolfestivalterrein vanwege voorgenomen bouwplannen. Een voorstel van het college van B & W om Wolters via uitruil toe te staan op een stuk weiland in Formerum-Noord zomerhuizen te laten bouwen en zo de Westerkeyn voor Oerol te behouden, werd toen door gemeenteraad, omwonenden en agrariërs afgewezen.

De directie van Oerol is volgens De Rouwe inmiddels ingelicht over de op handen zijnde plannen.

Toon reacties