Noordelijke tentoonstellingtoppers

Zeven kunstmusea in deze regio legden hun programma's voor 2018 op tafel. Wij maakten een keuze uit de tentoonstellingen die het jaar gaan kleuren.

Fries Museum

Het Fries Museum biedt de Europese kunst- en cultuurliefhebber tien tentoonstellingen, waaronder vier grote. Na die over Mata Hari volgen er twee rond Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972). Phantom Limb laat vanaf eind januari werk zien van hedendaagse kunstenaars geïnspireerd door Escher. Het biografische Escher op reis (zomer) vertelt over leven en werk van de geboren Leeuwarder. Nummer vier, Rembrandt & Saskia, geeft een beeld van huwelijkse trouw in de Gouden Eeuw en heeft een hoog Rembrandt van Rijn-gehalte. Welke schilderijen, prenten en tekeningen naar Friesland komen is nog niet bekend.

Eelde

Museum De Buitenplaats staat in het teken van de tekenkunst. Sinds december is in Eelde al werk te zien van tekenaar Erik Odijk, vanaf april is het de beurt aan Paul van der Eerden, een kunstenaar die de onverschilligheid van de mens als een van zijn belangrijke thema's heeft gekozen. Ook Richard Bolhuis (zomer) tekent, vaak op zo'n groot formaat dat zijn werk installaties vormen die reageren op de sferische muziek van Bolhuis’ band House of Cosy Cushions. Na een expositie met botanische kunst sluit De Buitenplaats het jaar af met De kom en ik van Piet Sebens, een expositie met stillevens waarbij wordt samengewerkt met de Princessehoff in Leeuwarden.

Museum Dr8888

Na het succesvolle Stijl-jaar 2017 probeert Museum Dr8888 het momentum te verlengen met twee verwante tentoonstellingen: Beyond Dada en De Stijl Part I en Part II. Voor de zomer komen in Drachten kunstenaars aan bod die na 1945 de ideeën van Doesburg en Schwitters levend hebben gehouden. Na de zomer is het de beurt aan bewegingen als Nouveau Realisme, Zero, Nul en Fluxus. Regionaler, maar daarom niet minder interessant zijn tentoonstellingen rond Sieb van den Berg (voorjaar) en het Fries expressionisme van Gerrit Benner, Boele Bregman en Sierd Geertsma (najaar).

Zwolle

Museum de Fundatie pakt vanaf eind deze maand uit met Neo Rauch, die door het museum in Zwolle ‘misschien wel de belangrijkste schilder ter wereld van dit moment’ wordt genoemd. Op de ‘grootste expositie in De Fundatie ooit’ worden werken getoond die de Duitse kunstenaar sinds 1993 heeft gemaakt. In het najaar volgt een dubbeltentoonstelling met sculpturen van Alberto Giacometti (1901-1966) en Lynn Chadwick (1914-2003), twee kunstenaars die een stempel hebben gezet op de beeldhouwkunst in van de vorig eeuw. En uiteraard is er in Zwolle weer werk te zien van een Krabbé, dit keer van Jasper.

Drents Museum

Omdat The American Dream al weer even loopt, kan Iran. Bakermat van de beschaving de eerste grote Drents Museum-tentoonstelling van 2018 worden genoemd: archeologische vondsten uit de tijd van de Assysiërs, Babyloniërs en Perzen. Spannend wordt ook De Zaak Vermaning over de opschudding die de amateurarcheoloog Tjerk Vermaning in de jaren zestig en zeventig veroorzaakte met zijn spectaculaire vondsten. Zal het museum de winnaar van de Culturele Prijs van Drenthe afschilderen als bedrieger? Dit weekend opent in Assen een expositie met tamelijk recent geschilderde stadsgezichten uit de verzameling van de bankier W. Berghuis.

Belvédère

Als we de tweede editie van de kunstbeurs Art Noord niet meerekenen, staan in Belvédère vijf tentoonstellingen op stapel. Het museum in Oranjewoud verwacht veel van Giorgio Morandi en Bologna met stillevens van de Italiaanse kunstenaar en foto's van Ada Duker, de Groningse kunstenares die ontdekte dat Morandi zich bij zijn melancholische werk liet beïnvloeden door de architectuur van Bologna. Het najaar brengt een (reizende) tentoonstelling met landschappen van Tjibbe Hooghiemstra en, jawel, een overzicht van de Friese schilderkunst sinds 1909, het jaar waarin Jan Mankes zich in De Knipe vestigde.

Groninger Museum

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat in Groningen kunstkring De Ploeg werd opgericht. Hoewel het daarna nog tot 1919 duurde alvorens de eerste groepstentoonstelling te zien was, grijpt het Groninger Museum het voorjaar aan voor een tentoonstelling waarbij De Ploeg-kunst wordt gekoppeld aan de avant-garde in Groningen en ver daarbuiten, tot aan Vincent van Gogh toe. Spectaculair wordt mogelijk ook Master of glass en colour, een overzicht met glaskunst van de Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly in de vorm van zestien installaties binnen en buiten het museum. Verder: foto's van David LaChapelle en een keuze uit de kunstcollectie van (podiumkunst)echtpaar Freek en Hella de Jonge.

Toon reacties