Mienskipprojecten ontvangen bonus: 2.018 euro

Vijf Friese mienskipprojecten hebben zaterdagmiddag ieder een bonus van 2.018 euro in ontvangst mogen nemen tijdens het Kunstweekend in Beetsterzwaag.

De projecten ontvangen het provinciegeld omdat deze goed aansluiten bij de doelstellingen van Culturele Hoofdstad 2018.

De initiatiefnemers kregen de cheque overhandigd uit handen van gedeputeerde Johannes Kramer.

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 12 september tot en met 7 oktober weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns.

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl.

Toon reacties