Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden willen het Rely Jorritsmafonds elders onderbrengen. Het college bekommert zich er liever niet meer om.

Het college van burgemeester en wethouders is formeel verantwoordelijk voor het fonds. Maar dergelijke constructies zijn niet meer van deze tijd. Komende week is er overleg over de toekomst van het fonds met het bestuur van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD). Deze organisatie is belast met het uitschrijven van de jaarlijkse Rely Jorritsma-prijsvraag. Volgens secretaris Pieter de Groot van het FLMD is het vooralsnog onduidelijk waar het fonds wordt ondergebracht. ,,It is net mear fan dizze tiid dat in gemeentebestjoer sitting hat yn sa’n soarte fûns.”

Het Rely Jorritsmafonds is in 1954 ingesteld. Het draagt de naam van de dichter Rely Jorritsma (1905-1952). Die heette voluit Aurelius Hotze Theodorus. Hij groeide op in Jellum en verhuisde later met zijn ouders naar Nijmegen. Daar stierf hij en ligt hij ook begraven. Jorritsma liet na zijn overlijden de erfenis na aan de stichting. Sinds 1954 wordt Jorritsma’s wens uitgevoerd om jaarlijks een prijsvraag uit te schrijven voor Friese verhalen en gedichten. De schrijvers worden beloond met een geldbedrag. Er is in de loop der jaren duizenden euro’s uitgekeerd.

Fryske Bibleteek

Tot oudejaarsdag 1978 werd het bestuur van het fonds gevormd door leden van de Fryske Bibleteek. In 1979 ging het over naar de gemeente Baarderadeel en na de herindeling in 1984 ontfermde het college van Littenseradiel zich over het Rely Jorritsmafonds.

Sinds 2018 is de gemeente Leeuwarden, waar Jellum sindsdien onder valt, verantwoordelijk voor het fonds. Er is geen gebrek aan prijzengeld. ,,In grut part fan it jild komt út de pacht fan greide oan boeren. En grûn hâldt syn wearde wol”, weet De Groot. Een jurist bekijkt in opdracht van de gemeente op welke wijze het fonds in de toekomst kan worden bestuurd. Een mogelijkheid is dat het FLMD er verantwoordelijk voor wordt. Daar staan ze niet om te springen. ,,Wy binne in organisaasje dy’t bestiet út frijwilligers en ha al in soad wurk oan bygelyks de organisaasje fan de Rink van der Velde-priis en de Douwe Tamminga-priis.”

Voor de Rely Jorritsmaprijs kunnen bijdragen ingestuurd worden tot 9 mei. Tot nog toe zijn er 30 inzendingen. De beste bijdragen maken kans op 1000 euro. Dat geldt voor zowel winnaars van verhalen als van gedichten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Friese taal en cultuur
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct