Kunstwereld gaat naar een omzetverlies van 969 miljoen

Kunstwereld gaat naar een omzetverlies van 969 miljoen ANP

De gezamenlijke kunst- en cultuurwereld verliest tussen de 85 en 100 miljoen euro per week aan omzet door de coronamaatregelen die medio vorige maand werden genomen. Per 1 juni zal het in totaal om 969 miljoen aan inkomstenderving gaan, zo beaamt de belangenorganisatie Kunsten'92 een bericht van de Volkskrant.

De schade wordt geleden door onder meer individuele kunstenaars, theaters, gezelschappen, producenten, filmsector, boekenwereld waaronder bibliotheken, concertzalen, musea, galeries, festivals en, met name door een gemis aan verhuur van ruimten, organisaties achter monumenten. In genoemde bedragen zijn de media niet meegerekend, aldus Kunsten '92.

Een speciaal team uit de kunstsector is in overleg met het kabinet over een overbruggingsregeling. Donderdag werd ook een oproep aan het publiek gedaan om geen geld terug te vragen voor tickets die al gekocht zijn.

Bijdrage aan economie

Dat daar onder het kunstpubliek wel animo voor kan zijn, bleek vorige week al. De helft van de mensen die kaarten hadden gekochten voor de zes afgelaste uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passion door de Nederlandse Bachvereniging in Naarden hoeven het geld daarvoor niet of slechts gedeeltelijk terug. De organisatie laat dat geld nu rechtstreeks ten goede komen aan de betrokken freelancemusici, voor wie de uitvoeringen een substantieel deel betekenen van hun inkomen.

De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie is iets kleiner dan die van de bouwnijverheid, maar ruim tweemaal zo groot als die van landbouw, bosbouw en visserij. Dat becijferde het CBS vorig jaar op basis van cijfers van 2015.

Cultuur en media droegen 3,7 procent bij aan de Nederlandse economie ofwel het bruto binnenlands product (bbp). Ze leverden ook 4,5 procent van de totale werkgelegenheid, 320.000 arbeidsjaren. De bouwnijverheid droeg 4,1 procent bij, landbouw, bosbouw en visserij 1,6 procent, aldus het bureau toen.