Ik tocht, ik moat sjen dat ik op 'e ulo kom

De soan fan de petroaljeboer fan Peins dy't gasten ûntfangt yn de filla fan de Prins der Dichters. Is in grutter kontrast mooglik? Josse de Haan en de festige oarder foarmje nei krapoan in heale iuw fan literêre arbeid noch altyd gjin ienheid.

Alhoewol't er yn 'e rin fan 'e jierren in oeuvre fan mear as tritich boeken by elkoar skreaun hat, beweecht Josse de Haan (Peins, 1941) him noch altyd lâns de rânen fan de Fryske literatuer. Syn konsekwinte syktocht nei nije foarmen, syn leafde foar it literêre aventoer en eksperimint hawwe him njoggen jier lyn dan wol in Gysbert Japicxpriis opsmiten, se komme de oplagesifers fan syn boeken noch altyd net ten goede.

Registreer gratis en lees direct dit artikel

Heeft u al een account? Inloggen

Door op verzenden te klikken ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement

Na verzenden leest u direct verder

Gefelicteerd! U bent nu geregistreerd

U kunt met deze registratie elke maand 6 plus artikelen lezen.
We wensen u veel leesplezier.

Limiet bereikt

U heeft de limiet van 6 plusartikelen voor deze maand bereikt. Op de eerste dag van de volgende maand vullen we het tegoed weer aan. Of neem een abonnement voor onbeperkte toegang.

of koppel uw abonnement