Hylkje Goinga: Tragyk yn brike setten

Der is in nije generaasje dy’t noch noait in boek fan Hylkje Goïnga lêzen hat. Douwe Kootstra stalde in boekje gear om de jonge lêzer op smaak te bringen: Tsien fan Hylkje.

‘Se luts it oan’’, seit Douwe Kootstra oer de brike setten fan Hylkje Goïnga (1930-2001) en oer de lytse ûngemakken dy’t har geregeld oerkamen. Rûn se op it fleanfjild mei de kaaien boppe de holle troch in poartsje om ûnstjoer te foarkommen, waard se oansjoen foar in smokkelder en meinommen foar ferhoar. Goede dingen dwaan wolle en dêr sels it slachtoffer fan wurde. It oerkaam har en se koe der as gjin oar oer fertelle. En skriuwe.

Registreer gratis en lees direct dit artikel

Heeft u al een account? Inloggen

Door op verzenden te klikken ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement

Na verzenden leest u direct verder

Gefelicteerd! U bent nu geregistreerd

U kunt met deze registratie elke maand 6 plus artikelen lezen.
We wensen u veel leesplezier.

Limiet bereikt

U heeft de limiet van 6 plusartikelen voor deze maand bereikt. Op de eerste dag van de volgende maand vullen we het tegoed weer aan. Of neem een abonnement voor onbeperkte toegang.

of koppel uw abonnement