Brassband Euphonia, bij een optreden in betere tijden.

Hoe gaan de hafabra-korpsen om met het nieuwe corona-protocol?

Brassband Euphonia, bij een optreden in betere tijden.

De hafabra had toch al last van krimp, en toen kwam corona er ook nog eens bij. De campagne ‘Van krimp naar groei’ keerde de trend, maar hoe gaan we om met het nieuwe corona-protocol?

Maximaal 30 personen tegelijk, minus de dirigent. Een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van de stoel. De kantine mag niet open. Geen instrumenten of bladmuziek ruilen. En condensvocht moet verwijderd worden met een vochtopnemend doekje, dat vervolgens thuis gewassen moet worden. Blazers, blaas vooral niet te hard uit, want we moeten geen ‘sproeieffecten’ willen. 

Dat zijn een paar bepalingen uit het protocol dat de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) heeft verspreid. Onder deze voorwaarden mogen korpsen uit de hafabra-wereld weer repeteren. Is dat te doen?

Van krimp naar groei

We praten erover met Johan Meesters, voorzitter van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) en zelf blazer, Jan-Willem van Kruyssen, aanjager bij de OMF, en Douwe Zeldenrust, directeur van ondersteuningsorganisatie Keunstwurk. Die moesten we toch hebben wegens het aflopen van het anderhalf jaar durende project ‘Van krimp naar groei’, bedoeld om de dalende ledentallen te keren en het imago van die wereld op te poetsen.

,,Twa meter, dat klinkt maklik, mar de measte rippetysjeromtes binne dêr net op ynrjochte”, zegt Meesters. ,,Je moatte echt wol in behoarlike rippetysjeromte ha om sa fier utinoar sitte te kinnen.” Wijk dan uit naar de plaatselijke sporthal. ,,Mar dy doare gemeenten soms noch net iepen te dwaan, of moatst dêr wer in fergunning oanfreegje.”

Tussenruimte

En klinkt het dan wel, met zo veel tussenruimte? ,,Minder as yn it echt fansels. By útfierings is it needsaaklik om sa folle mooglik kontakt te hawwen, dus ticht byinoar te sitten. Mar no is it needsaakliker om wer mei syn allen te spyljen. It giet ek om de sosjale faktor.” De Jouster Fanfare, waar Meesters lid van is, repeteert voorlopig in twee groepen van dertig man elk. Per 1 juli zou men met honderd man maximaal kunnen repeteren. ,,En dan hoopje wy dat der dan wol in gesellige neisit mooglik is.”

Concoursen en uitvoeringen, dat zit er voorlopig nog niet in onder de geldende beperkingen. Meesters: ,,In protte orkesten sieten al yn de ‘overlevingsmodus’, fdat is mei corona fansels slimmer wurden. De ynkomsten lizze ek stil, en kosten rinne troch.” Het advies van de KNMO was wel om de ledencontributies te laten doorlopen, ,,mar ik wit net oft alle korpsen dat wol dogge.”

Brief naar gemeenten

De OMF heeft net een brief naar alle Friese gemeenten gestuurd, met het verzoek om coulant te zijn omtrent zaalhuur en dergelijke. Vercruyssen: ,,Maar de meeste gemeenten zitten zelf ook in zwaar weer.” Het zal toch van de overheden moeten komen, denkt Zeldenrust. ,,De provinsje wol kultuerbreed wol jild frijmeitsje, foar corona, mits it ryk en de gemeenten meibewege.”

Meesters bedenkt ter plekke een oplossing voor het concoursprobleem: ,,Miskien moatte wy wer werom nei de âlde bûtendoarkonkoersen. Sa gie dat oant de jierren fyftich, ûngefear. Dat is de muoite fan it ûndersykjen wurdich.” Zeldenrust: ,,Fryslân hat de romte, wy ha moai waar oant no ta. Dat dêr kinst wol de rek yn opsykje.” 

Zo is corona wel een kink in de kabel van het ‘Van krimp naar groei’-project, dat in november 2018 voor anderhalf jaar van start ging. De OMF kreeg er een ton subsidie voor van de provincie. Van Kruyssen werd aangesteld als ‘aanjager’. Hij zette in op workshops, op knelpunten bij de besturen, stimuleerde de korpsen om na te denken over hun ,,hier en daar stoffige” imago.

'Dat begint nu te lopen'

,,Ik probeer ook het crosssectorale te stimuleren. Ga nou meer doen met theater, met film. Dat begint nu wel te lopen.” Hij wil ook bewerkstelligen dat korpsen het een en ander van elkaar opsteken. Advendo uit Sneek bijvoorbeeld, een van de grotere spelers in het veld, doet veel projecten met jongeren, ,,en daar kijken andere korpsen ook naar.” 

Op zijn aandringen is de OMF lid geworden van het Europese netwerk Ameteo, ,,daar zit ontzettend veel kennis waar wij weer van kunnen leren.” Onderdeel daarvan is het film- en muziekproject  Rebels With A Cause , dat op de internationale Making Music Day, 21 juni, online wordt uitgevoerd door zo’n vijftig jonge muzikanten uit verschillende landen. Reinout Douma, van het Noordpool Orkest, schreef de muziek.

Van krimp naar groei: het is nog te kwantificeren ook. In 2017 zagen de in de OMF verzamelde korpsen, in totaal zo’n 10.000 leden, 323 mensen uit het bestand vertrekken. In 2018 waren het er 14 en vorig jaar waren er ineens 11 bijgekomen. ,,Nou kijken wat corona doet, maar het tij lijkt gekeerd.''

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct