Handleiding Enigma-machine aanwinst NMM

Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest heeft een uiterst zeldzame handleiding voor een Enigma codeermachine uit de Tweede Wereldoorlog in bezit gekregen. Het gaat om een goed bewaard exemplaar, meldt het museum.

De Enigma was een machine waarmee de Duitsers hun communicatie versleutelden. Het kraken van de code bezorgde de geallieerden veel hoofdbrekens. De geheime Duitstalige handleiding, gedrukt met oplosbare inkt, is afkomstig van de 'Marinebefehlshaber in den Niederlanden', een functie die tussen 1940 en 1945 is vervuld door vijf verschillende personen.

Later kwam het boek in bezit van Nicolaas Govert de Bruijn, een inmiddels overleden wiskundige en hoogleraar in de wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is bekend om zijn vele bijdragen op het gebied van de (wiskundige) analyse, getaltheorie, combinatieleer en logica, vandaar zijn belangstelling voor de Enigma. Zijn kleinzoon heeft de handleiding nu aan het NMM geschonken.

Toon reacties