Grut Frysk Diktee: 34 deelnemers in de finale

Van de 134 inzenders van het kwalificatiedictee gaan 34 deelmeners door naar het Grut Frysk Diktee op dinsdag 10 mei.

Het proefdictee kon tot maandag worden opgestuurd.

Het aantal inzenders was ongeveer even groot als vorig jaar, maar tweederde deed vorig jaar niet mee aan de kwalificatie.

Zeven inzenders hebben alle 29 fouten in het kwalificatiedictee gevonden en zijn rechtstreeks geplaatst voor de finale. Het gemiddelde lag op 22 fouten. Onder hen zijn de finaleplekken verloot.

De finale van het Grut Frysk Diktee vindt plaats op dinsdag 10 mei in de Statenzaal van het Provinsjehûs in Leeuwarden. Een dag later wordt het dictee op televisie uitgezonden door Omrop Fryslân.

De bekende Friezen onder de deelnemers zijn dit jaar voorzitter Wiebe Wieling van de Elfstedenvereniging, presentator Welmoed Sijtsma van het Jeugdjournaal, gedeputeerden Sietske Poepjes en Johannes Kramer, kaatser Chris Wassenaar en muzikanten Anne Douma, Janneke Brakels en Meindert Talma.

De dicteetekst is dit jaar geschreven door schrijver en journalist Sietse de Vries.

Toon reacties