Gouden Gurbes zoekt lekenjury

LEEUWARDEN De organisatie van de Gouden Gurbes, de prijzen voor de iepenloftspullen in Friesland, is op zoek naar liefhebbers voor een ‘lekenjury’.

Het oordeel van de lekenjury wordt bij de publieksbeoordeling opgeteld.

Het iepenloftseizoen begint op 13 mei met Faam in Jorwert, hekkensluiter is Foarby it Boarkumer fjoer in Metslawier (vanaf 8 september). De Gouden Gurbes worden op 15 oktober uitgereikt in Theater Sneek. Belangstellenden voor de lekenjury kunnen mailen naar maar@lc.nl.

Toon reacties