Fryske Akademy: Dag van Friese literatuur

In het herdenkingsjaar van Gysbert Japicx wordt in Leeuwarden op 7 oktober de eerste Dag van de Friese Literatuur georganiseerd.

Het is die dag precies 350 jaar geleden dat het testament van de ‘Friese Shakespeare’ Gysbert Japicx werd voorgelezen.

De Fryske Akademy grijpt die gelegenheid aan om in Leeuwarden de eerste Dag van de Friese Letterkunde te organiseren.

De dag wordt geopend door classicus en dichter Piet Gerbrandy, die een lezing houdt over de vraag wat Gysbert Japicx de moderne lezer te bieden heeft.

Het volledige programma is binnenkort te zien op www.fryskeakademy.nl.

Toon reacties