Friese versie rockopera ‘Tommy’ in Joure

Foto: Pixabay

Er komt een Friestalige versie van de beroemde rockopera Tommy , van The Who. Die wordt uitgevoerd in Joure. Peter Sijbenga maakt de vertaling, de muziek komt van plaatselijk talent.

Tommy wordt uitgevoerd op 13, 14 en 15 september in Park Heremastate te Joure. Theun Plantinga gaat de titelrol spelen. De muziek wordt gemaakt door lokaal en regionaal talent. Dat wordt bij elkaar gebracht door Stichting Indie 8501, opgericht ter bevordering van de plaatselijke popcultuur, en de daaraan gelieerde muziekschool. Om de basisband wordt een bigband-bezetting geformeerd.

De net niet eerste rockopera

Deze uitvoering wordt in goede banen geleid door stichting Spegel, op initiatief van Rudolf Valkema, Anno Terpstra en Rieneke de Haan, die de regie op zich zal nemen. Met name Valkema is al jaren geobsedeerd door deze rockopera, in 1969 voor het eerst op de planken gebracht door de Britse rockgroep The Who. In 1975 volgde een verfilming, met onder anderen Tina Turner en Elton John. Het staat te boek als net niet de eerste rockopera: Pretty Things, ook een Britse band, was The Who destijds net voor met S.F. Sorrow .

Culture Hoofdstad

Valkema en Terpstra organiseerden voorheen wel popconcerten in Park Heremastate. ,,Sa’n moai plak”, zegt Valkema, ,,ik tocht: wat sonde dat wy hjir nea in iepenloftspul of sa ha.” Hij liep al enige tijd rond met het voornemen om Tommy op deze plek uit te voeren. ,,Mar moatst de minsken ek meikrije. En de fûnsen.” Uiteindelijk hapte de gemeente toe, ook met het oog op het Culturele Hoofdstad-jaar, net als enkele andere subsidiegevers.

Het is de bedoeling dat het thema van deze rockopera wordt doorgetrokken naar het nu, en hoe we tegen de turbulente politieke en sociale ontwikkelingen van vandaag de dag aankijken. Met dat doel komen er ook grote videoschermen aan te pas.

Peter Sijbenga, bekend van Tryater, Rients Gratama en de heropgerichte band It Dockumer Lokaeltsje, is bezig met de Friese vertaling. Hij vertaalde ook de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, in opdracht van het Noord Nederlands Orkest, en, voor zijn band, het album Alles Ist Gut (1981) van D.A.F.

Ongeveer anderhalf jaar geleden was er ook al sprake van een Friestalige versie van Tommy , vanuit het Tromptheater in Leeuwarden en het daaraan gelieerde zorgbedrijf Rondom Zorg. Initiatiefnemer René de la Porte was al bezig met de vertaling, samen met Bauke Beert Keizer. Het is niet duidelijk hoe ver men daarmee is. De website meldt nog altijd dat men op zoek is naar een hoofdrolpeler, ,,fan hûs út Fryskprater.”