Drie prijzen naar toneel in Tijnje

DRACHTEN De Stichting Amateurtoaniel Fryslân sloot donderdagavond in Drachten de ‘kriich’ nieuwe stijl af met een eveneens geheel vernieuwde Slútjûn.

Het aantal klassen werd van vijf teruggebracht naar één, prijzen waren er in verschillende categorieën.

Grote winnaar in deze eerste kriich nieuw stijl was Rjucht en sljucht uit Tijnje. Het haalde niet alleen het hoogste aantal punten met Mosken en swannen, Chantal Sinnema werd voor haar rol van Esther in die voorstelling ook nog eens uitgeroepen tot het grootste jonge talent. Een prijs overigens die ze moest delen met Lydia de Groot van Toanielselskip De Rottefalle voor haar rol van Jasmijn in de eenakter Fammenpraat. Voor de voorstelling Troch de buorren kreeg Rjucht en sljucht de prijs voor de beste muziek. Troch de buorren was een samenwerkingsproject met De Bazuin, het plaatselijke korps.

Twee prijzen ging naar Lamelos van OKK uit Hempens. Het gezelschap was de hoogste stijger – van plaats 39 vorig jaar naar plaats 4 dit jaar – en het scoorde daarnaast het hoogst in de categorie vormgeving. De prijs voor het de beste technische (licht en geluid) verzorging ging naar Jounswille uit Augustinusga voor De goede dea. Tot de meest bijzondere voorstelling werd uitgeroepen God fan de slachting van Halbertsma uit Wergea. Die laatste voorstelling vormde tevens het slotstuk van de eerste Slútjûn nieuwe stijl.

Toon reacties