Boek en expo van kaartencollectie Dirk Swierstra

Er komt een tentoonstelling en een boek van de reusachtige ansichtkaartenverzameling die Leeuwardenkenner Dirk Swierstra heeft nagelaten.

Swierstra, die eind juni is overleden, verzamelde zijn hele leven ansichten van Leeuwarden.

Hij had zo'n driehonderd kaarten gescand, dat werk is voortgezet in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), waaraan hij zijn verzameling naliet.

In dat HCL komt in april een tentoonstelling. Het is de bedoeling dat tegelijk met de expositie een boek verschijnt bij de Friese Pers Boekerij met een keuze uit Swierstra's prentbriefkaartencollectie.

Toon reacties