Bijzonder schilderij uit 1607 in collectie Museum Martena

Museum Martena in Franeker heeft een bijzonder schilderij, afkomstig uit de Eysinga-Harinxma Stichting, laten restaureren.

Het is een werk uit 1607 van een overleden meisje, de tweejarige Aelke van Juckema, en zal een prominente plek in de vaste collectie krijgen.

Voor zover bekend is dit het oudste schilderij van een overleden kindje in Nederland. 

Haar ouders waren de eigenaren van het Sjaerdemaslot en de Camminghastins in Franeker. Aelke werd in november 1605 geboren, haar moeder stierf vier maanden later.

Vader Ruurd van Juckema heeft het als aandenken aan zijn dochtertje laten schilderen. Onbekend is wie het heeft gemaakt.

Toon reacties