Architect Nynke-Rixt Jukema ontwerpt 'bank van de nieuwe werkelijkheid’

ONTWERP NYNKE-RIXT JUKEMA, NRJ ARCHITECTUUR

In de anderhalvemeter-samenleving voelen mensen zich ‘ûnwennich’. Ze weten niet altijd wat een veilige afstand is. Daarom bedacht architect Nynke-Rixt Jukema een nieuwe leugenbank.

Na de vorige bouwcrisis trok het aantal opdrachten aan, vandaar dat architect Jukema uit Mantgum nu volop bezig is in de openbare ruimte. Daar ziet ze dat mensen zich wat ongemakkelijk bewegen. Wat is een veilige afstand? Wat is toegestaan? De situatie vraagt om nieuwe inrichtingselementen.

Ze ontwierp daarom de ‘bank van de nieuwe werkelijkheid’, met zitplaatsen die anderhalve meter uit elkaar liggen. ,,Sa kinne minsken fan inoar en dochs byinoar sitte.’’ Ze deelde het plan op internet en Architect.nl besteedde er aandacht aan. Half juni heeft Sneek ‘hooplik’ de primeur.

Sponsor

Het ict-bedrijf Accent Automatisering, waarvan haar vriend Albert Jonkman mede-eigenaar is, bestaat 25 jaar. ,,Mar sy kinne no gjin grut feest jaan. Wêrom sponsorje jim dan net in bank?’’, vroeg ze hem. Het bedrijf steunt meer culturele doelen. ,,Ik wit wol dat dit soarte inisjatieven fan partikulieren komme moatte. Dat wie hûndert jier lyn ek al sa.’’

Vlak na de Eerste Wereldoorlog en de landbouwcrisis nam het Oud Burger Weeshuis het initiatief tot vernieuwing van het boerenbedrijf. ,,Myn oerpake hat dat doe ûntworpen, dy buorkerij stiet yn Snits.’’ Een paar jaar geleden was dat te zien op een duo-expositie over beide architecten in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. ,,Ik haw doe ûndersyk nei him dien, en dêr haw ik in soad fan leard.’’

Plek

Een mooie toevalligheid is dat Sneek de beoogde plek is van Jukema’s nieuwste ontwerp, gemaakt door Smart Constructions in Heerenveen. ,,Wy binne yn goed oerlis mei de gemeente Súdwest-Fryslân en hawwe al in moai plak útsocht.’’ Dit prototype wordt uitgevoerd in staal en krijgt een ‘beukenboomrode’ kleur. De bank telt zeven zitplaatsen. Zeven is het internationale geluksgetal, het aantal planeten, kleuren van de regenboog, wereldwonderen en dagen in de week. Kortom een mooi getal. ,,Minsken moatte it earst ûnderfine, mar wy hoopje dat ek ynstellings se hawwe wolle.’’

www.nrjarchitectuur.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Coronavirus