Advies: oostelijke orkesten moeten fuseren

De twee symfonieorkesten in het oosten van het land, het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten, moeten binnen twee jaar samengaan. Alleen dan kunnen ze aanspraak maken op subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zo luidt het advies van de Raad voor Cultuur, die minister Jet Bussemaker adviseert over toekenning van subsidies voor culturele instellingen. De Raad heeft zijn adviezen donderdag gepubliceerd.

Regio oost

Voor symfonieorkesten in de regio Oost is 7,1 miljoen euro beschikbaar. Beide orkesten hebben ruim 3,5 miljoen aangevraagd, maar er zijn te weinig inkomsten om twee orkesten overeind te houden, ook al omdat de provincies hun bijdrage gaan verminderen of zelfs stoppen, aldus de raad.

Beide orkesten hebben de afgelopen periode al fors moeten snijden in hun personeelsbestand. Het Orkest van het Oosten kwam vorig jaar aan de rand van een faillissement te staan en kon alleen door bijspringen van regionale overheden worden gered.

Metropole Orkest

Goed nieuws is er voor het Metropole Orkest. Dat kan een jaarlijkse financiële ondersteuning tegemoet zien van 3 miljoen euro. Het gerenommeerde pop- en jazzorkest kreeg vorig jaar al de toezegging dat het subsidie zou krijgen.

De adviezen van de Raad voor Cultuur gaan over de periode 2017 tot en met 2020. De genoemde subsidiebedragen worden per jaar uitgekeerd. Op Prinsjesdag wordt bekend of minister Bussemaker de adviezen overneemt.

Toon reacties