2018-project onzeker als Orkater omvalt

De Amsterdamse muziektheatergroep Orkater vangt bot bij het Fonds Podiumkunsten. Dit kan grote gevolgen hebben voor Lost in the Greenhouse, een van de meer meer prestigieuze producties uit het bidbook van Leeuwarden 2018.

De inbreng van Orkater is van groot belang. Om de mensen, maar ook om de geldstromen. Het ging bij producent en initiatiefnemer Klaas Toering flink jeuken, toen bekend werd dat het Fonds Podiumkunsten negatief adviseerde over de subsidie-aanvragen van Orkater, samen ruim 1 miljoen euro op jaarbasis.

,,Ik ha gjin idee wat foar konsekwinsjes as dit hat, ik ha noch mei nimmen fan Orkater prate kinnen. Hâldst wol yn de efterholle dat der yn it hiele, jierrenlange trajekt soks barre kin, dat der in negatyf subsydzje-adfys komme kin. Mar dochs, dit is gjin goed nijs.”

Toon reacties