Labour onderzoekt opschuiven naar links

Labour onderzoekt opschuiven naar links ANP

Het bestuur van Labour onderzoekt of de meer liberale koers onder voormalig premier Tony Blair moet worden teruggedraaid en oude socialistische waarden moeten worden hersteld.

Het bestuur (National Executive Committee) waarin aanhangers van partijleider Jeremy Corbyn de overhand hebben, gaat kijken of de partij weer moet streven naar het terugbrengen van de macht over kapitaal, productie en distributie in collectieve handen. Volgens The Times heeft een werkgroep dinsdag de opdracht gekregen de statuten, in 1995 onder leiding van Blair aangepast naar meer liberale uitgangspunten, tegen het licht te houden.

Onder Blair werd het streven naar nationalisatie, vastgelegd bij de oprichting in 1917, overboord gezet. Blair liet artikel 4 van de statuten zodanig aanpassen dat werd gestreefd naar "een dynamische economie, die ten dienste staat van het gezamenlijke belang, waarin de ondernemingsgeest van markt en concurrentie samengaat met de kracht van samenwerking om de welvaart te bewerkstelligen die het land nodig heeft".