Ziekteverzuim in zorg blijft hoog, waarschijnlijk door corona

Ziekteverzuim in zorg blijft hoog, waarschijnlijk door corona ANP

Medewerkers in de zorg meldden zich ook in het tweede kwartaal van dit jaar opvallend vaak ziek en dat komt waarschijnlijk door het coronavirus. Het percentage ziekmeldingen in april, mei en juni was het hoogst sinds 2003. Vooral medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg bleven thuis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal misten zorgmedewerkers 6,2 procent van de werkdagen vanwege ziekte, tegen 5,6 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Het verzuim was het hoogst in de verpleging, verzorging en thuiszorg: 7,9 procent. Ook in huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en de kinderopvang meldden aanzienlijk meer mensen zich ziek.

De statistici hebben niet onderzocht waarom zoveel meer mensen in de zorg ziek thuis bleven. Maar, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen: "Ik kan me geen andere oorzaak dan het coronavirus voorstellen." Tijdens de eerste coronagolf raakten relatief veel mensen besmet die zorg ontvingen. Zorgmedewerkers liepen daardoor vermoedelijk ook meer risico. Daar komt bij dat thuiswerken in de zorg vaak geen optie is.

Het is overigens al jaren zo dat het ziekteverzuim hoger dan gemiddeld is in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Sinds 2014 neemt het percentage medewerkers dat zich ziek meldt toe in deze sectoren. Maar dit jaar zagen de onderzoekers een opvallend snelle toename.