Werk aan Houtribdijk bij Lelystad afgerond: wereldprimeur voor Nederland

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tijdens de opening van de versterkte Houtribdijk. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandagmiddag de versterkte Houtribdijk opgeleverd. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan dankzij een nieuwe steenlaag en enorme zandpakketten de zwaarste stormen aan.

Omwonenden van het IJsselmeergebied zijn door de versterkte dijk de komende decennia beschermd tegen hoogwater. De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De uitvoering van het project begon in 2017 en vond deels plaats in coronatijd, maar het project is toch binnen de geplande tijd afgerond.

loading

900 voetbalvelden

,,De Houtribdijk biedt niet alleen bescherming tegen de weersextremen waar we meer mee te maken krijgen. Ook is er natuur bijgekomen ter grootte van ruim 900 voetbalvelden en is er meer plek voor recreatie, zoals een nieuw watersportstrand bij Lelystad”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen bij de oplevering.

De Houtribdijk is tussen 1963 en 1976 aangelegd om het huidige Markermeer in te polderen. Toen de inpolderingsplannen wijzigden, bleef de weg op de dijk een belangrijke verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De Houtribdijk beschermt de omliggende provincies ook tegen opstuwend water.

loading

loading

Wereldprimeur

Aan de kant van Enkhuizen is de dijk versterkt met 10 miljoen kuub zand. In enkele maanden tijd is dit opgespoten uit het naastgelegen Markermeer. Vervolgens is het in de vorm van enorme zandpakketten tegen de dijk gelegd. Dit is milieuvriendelijker en maakt de natuur diverser. Nergens anders ter wereld zijn brede zandoevers eerder toegepast in een zoetwatergebied zonder eb en vloed. Aan de kant van Lelystad is de Houtribdijk versterkt met 1.200.000 ton breuksteen en 100.000 ton gietasfalt.

Naast de dijk is het nieuwe natuurgebied Trintelzand van meer dan 500 hectare gekomen. Dit natuurgebied is gemaakt van overtollig slib wat vrij is gekomen bij de zandwinning. Het creëren van het natuurgebied was goedkoper dan het afvoeren van het slib. Dit Trintelzand is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land en bestaat uit onder meer zandplaten en moerasgebieden. Boven water is Trintelzand een nieuwe plek voor vogels in het IJsselmeergebied. De eerste resultaten zijn al te zien: op de Marker Wadden is voor het eerst sinds 1958 in Nederland de zeldzame lachstern geboren.

loading

loading

loading

loading