Nieuw steunpunt BuZa tegen ongewenst gedrag

Nieuw steunpunt BuZa tegen ongewenst gedrag ANP

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil het voor externen makkelijker maken om meldingen te doen van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om klachten over medewerkers van het ministerie die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld seksuele intimidatie of hun integriteit schenden. Daarom is een nieuw steunpunt ingesteld die dit soort meldingen gaat behandelen. Externen kunnen terecht voor advies, vragen of om te sparren.

Aanleiding zijn klachten over seksuele intimidatie door een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zou in Nederland zijn gebeurd, maar onduidelijk is wat er precies aan de hand was. De slachtoffers hadden moeite om het incident te melden bij een al bestaand meldpunt. Daar moet nu verandering in komen.

Het nieuwe externe steunpunt biedt een luisterend oor en is er om te helpen, maar verricht zelf geen onderzoek. Daarnaast is het onafhankelijk, omdat medewerkers van andere ministeries de klachten aanhoren. Externen worden op de website van Rijksoverheid wegwijs gemaakt over hoe zij het best hun klachten kunnen indienen.

Buitenlandse Zaken laat weten een veilige omgeving voor iedereen te willen creëren. Met het steunpunt wil het grensoverschrijdend gedrag uitbannen.