'Meer zorgen bij jongvolwassenen over klimaatverandering'

'Meer zorgen bij jongvolwassenen over klimaatverandering' ANP

Driekwart van de Nederlandse jongvolwassenen maakt zich redelijk tot grote zorgen over klimaatverandering. Voor ruim één op de vijf zijn deze zorgen sinds de start van de coronacrisis toegenomen. Dat concludeert uit het Rode Kruis na onderzoek onder een panel van 712 personen tussen de 18 en 35 jaar.

Jongvolwassenen zien volgens het onderzoek aandacht voor klimaatverandering kleiner worden door de coronacrisis. Daarnaast geven ze aan dat door de coronamaatregelen nog duidelijker is geworden wat het effect van menselijk gedrag op het klimaat is. Ze hebben de afgelopen tijd gezien dat de lucht helderder en rivieren schoner zijn geworden doordat er bijvoorbeeld minder vliegverkeer is.

De ondervraagden zijn goed op de hoogte van de gevolgen van klimaatverandering. Ruim acht op de tien zeggen de gevolgen ongeveer tot goed te weten. Ruim 80 procent realiseert zich dat klimaatverandering impact heeft op natuurgeweld zoals stormen, overstromingen en natuurbranden. Toch denkt ruim de helft dat het ook impact kan hebben op aardbevingen, terwijl dat niet het geval is. Negen op de tien respondenten zien in dat klimaatverandering niet alleen iets is van de toekomst.

Ruim driekwart zet zichzelf al in om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Zo verbruiken zeven op de tien minder water en produceert 74 procent minder afval. 43 procent van de ondervraagden is van mening dat zijn of haar eigen gedrag van invloed is op de mate waarin mensen wereldwijd getroffen worden door natuurrampen. De groep die denkt dat de invloed van hun gedrag in Nederland te merken zal zijn, is iets kleiner: 37 procent.