Het nieuwe schadeprotocol: 'Klaar met de ongelijke strijd' (+video)

Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen.

Minister Eric Wiebes zegt dat het nieuwe protocol betekent dat Groningers geen ongelijke strijd meer hoeven te voeren.

Bij bestuurders heerst vreugde over het protocol. De Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP): ,,Het gevecht met de NAM is als het goed is nu ten einde.''

Onafhankelijk van NAM en overheid

Het protocol werd woensdag toegelicht op provinciehuis in Groningen. Voor de afhandeling van schade wordt de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen ingesteld. Die beslist onafhankelijk van de NAM en de overheid over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding.

Behalve nieuwe schades gaat de commissie ook alle schademeldingen afhandelen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend. Daarnaast krijgen de openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 een passende oplossing aangeboden, zo is overeengekomen.

Loket

Het nieuwe loket gaat open op 19 maart. Hoe dat er concreet uit komt te zien en waar het wordt gevestigd, is nog niet bekend.