Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen verduisteren 1,2 miljoen euro

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. FOTO FRITS POELMAN

Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben zo’n 1,2 miljoen euro aan subsidiegeld en collegegeld van studenten verduisterd. Ze wisten het geld naar een eigen stichting te sluizen.

Een medewerker is ontslagen, anderen hebben ‘ernstige waarschuwingen’ gekregen. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maandagavond in een persbericht nadat de NOS over de zaak publiceerde.

De RUG heeft aangifte gedaan van (subsidie)fraude en valsheid in geschrifte. Ook heeft de universiteit beslag gelegd op het banktegoed van de stichting en is er een civiele procedure gestart tegen de stichting en een van de medewerkers.

Het gaat om ernstige feiten, aldus de universiteit, die door medewerkers van de faculteit der letteren zijn begaan. Geld dat bestemd was voor de universiteit kwam bij de stichting Noha terecht. Deze stichting is opgericht zonder dat de Rijksuniversiteit Groningen dat wist.

Medewerker deed betalingen aan zichzelf

Een van de medewerkers declareerde forse bedragen en deed betalingen aan zichzelf, aldus de RUG. Omdat dit via de stichting gebeurde, was er vanuit de universiteit geen toezicht. Dat blijkt uit een onderzoek dat de RUG heeft laten uitvoeren nadat er in maart 2019 twijfels opdoken over de werkwijze van de medewerkers.

Ook gebruikte de medewerker briefpapier en stempels van de RUG bij het aangaan van contracten met externe partijen. Was er een bankrekening nodig, dan volgde het nummer van de stichting.

Jouke de Vries: ‘We zijn geschrokken’

„We zijn geschrokken van de ernst van de geconstateerde feiten”, zegt collegevoorzitter Jouke de Vries. „Door hun handelen hebben de betrokkenen een groot risico genomen op reputatieschade voor de universiteit. Het vertrouwen van de studenten is bovendien ernstig geschaad.”

De Vries geeft aan zich te realiseren dat de RUG ‘vaker te maken heeft met incidenten’. Het College van Bestuur wil verandering. „We hebben duidelijke regels voor integriteit, het is van groot belang dat medewerkers zich daar ook naar gedragen.”