Centrale eindexamens gaan niet door, schoolexamens bepalend voor slagen

FOTO PIXABAY

De centrale eindexamens gaan niet door. Scholen mogen op basis van de schoolexamens bepalen of leerlingen zakken of slagen. Die tellen normaal gesproken voor de helft mee voor het eindcijfer. Voor het afnemen van de schoolexamens krijgen ze nu tot begin juni de tijd.

Dat heeft het kabinet na overleg met het onderwijsveld vandaag besloten. De schoolexamens stonden op losse schroeven nadat vorige week werd besloten dat de scholen in elk geval tot 6 april dicht zouden gaan. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs had al eerder gezegd dat hij later een besluit zou nemen over de eindexamens. ,,We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis”, zegt Slob in een verklaring. 

Middelbare scholen krijgen de ruimte om hun schoolexamens aan te passen, zodat ze het examenjaar goed kunnen afsluiten. Er komen uniforme zak- en slaagregelingen waar alle middelbare scholen zich aan moeten houden. Minister Slob roept ze op om nu vooral de examens af te nemen die op afstand gedaan kunnen worden. Alle examens waarvoor de leerlingen naar school moeten komen, kunnen ze naar achteren schuiven zodat ze meer maatregelen kunnen treffen om die goed te laten verlopen. Voor de schoolexamens komen ook herkansingen. ,,Dit zijn ingrijpende maatregelen, genomen in een onzekere tijd van crisis. Doel is en blijft dat examenleerlingen begeleid worden naar een goede afronding en volwaardig diploma om de overstap naar het vervolgonderwijs straks te maken", zegt Slob.

Er wordt nog met mbo-scholen, hogescholen en universiteiten gekeken hoe deze examenkandidaten in het nieuwe schooljaar goed kunnen instromen bij hun vervolgopleiding. Wel zijn zij het eens met de beslissing om de centraal examens niet te laten doorgaan. Slob: ,,We willen ook dat deze generatie leerlingen een volwaardige overstap kan maken.”

Doorgaan

Om toch te proberen alle eindexamenkandidaten hun eindexamen te laten maken, besloot Slob vorige week dat scholen wel konden doorgaan met het afnemen van de schoolexamens, de toetsen die gemaakt moeten worden om deel te kunnen nemen aan het eindexamen. Middelbare scholen moesten dan wel aan de strenge RIVM-richtlijnen voldoen. Scholieren moesten bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Volgens scholierenbelangengroep LAKS werden de regels niet op elke school nageleefd.

De schoolexamens waren op veel scholen gisteren juist weer begonnen toen het kabinet gisteravond bekend maakte alle samenkomsten te verbieden – ook van minder dan 100 personen. In het onderwijs ontstond grote onrust: een examen was toch ook een samenkomst? Hoe konden die nu nog doorgaan?

De middelbare scholenkoepel VO-raad adviseerde hun leden gisteravond laat de schoolexamens te staken tot er duidelijkheid kwam uit Den Haag. Verschillende middelbare scholen stuurde hun leerlingen gisteravond laat de mededeling dat de toetsen van vandaag niet doorgingen. Van die schoolexamens is 80 procent al gemaakt, maar de laatste ronde stond op het punt van beginnen toen de scholen hun deuren dichtdeden.