CPB: Nederland komt sowieso in recessie, maar oploop staatsschuld blijft te dragen

. ANP

De Nederlandse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat in het gunstigste geval het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar krimpt met 1,2 procent. In het  zwartste scenario is er sprake van 7,7 procent krimp in 2020 en gaat er ook in 2021 nog 2,7 procent af.

In drie van de vier scenario's die het CPB vanochtend heeft gepubliceerd is de economische neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009. Ook loopt in alle gevallen de werkloosheid op, in het donkerste scenario zelfs tot 9,4 procent van de beroepsbevolking. Tegelijkertijd blijft de Nederlandse staatsschuld betaalbaar: in het rampscenario komt de schuld eind 2021 uit op 73,6 procent van het bbp. Volgens het planbureau blijft de nationale schuld daarmee ‘op ruime afstand van niveaus die in de literatuur als risicovol worden aangemerkt’.

Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp is corona is in de eerste plaats een ‘gezondheidscrisis’. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zijn volgens hem noodzakelijk, maar het is duidelijk dat ze diep ingrijpen in de economie.

Tegelijkertijd is nog veel onzeker, stelt Hasekamp: ,,We weten nog niet hoelang de huidige maatregelen van kracht moeten blijven, en ook de precieze doorwerking op de economie kennen we niet, omdat dit soort maatregelen nog niet eerder zijn vertoond. Naarmate de contactbeperkingen langer duren en dieper ingrijpen, neemt de kans op problemen in het financiële systeem toe en zal de recessie ook in andere landen dieper worden, waardoor het herstel weer verder vertraagt.”

In het lichtste scenario gaat het CPB ervan uit dat de beperkingen die de overheid heeft opgelegd slechts drie maanden duren. De economie veert in dat geval in het derde kwartaal alweer op. Daardoor blijft de schade beperkt en wordt de weggevallen economische groei in 2021  goeddeels ingehaald.

'Ondernemers helpen'

Hoe groot de economische schade in Friesland is, durfde gedeputeerde Sander de Rouwe vanochtend in de Leeuwarder Courant nog niet te zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg. Hij werkt nu met ambtenaren aan een herstelmonitor, om in beeld te brengen hoelang herstel gaat duren en hoe dat herstel eruit gaat zien. ,,Maar eerst is onze tijd om nu ondernemers te helpen bij het overeind houden van hun bedrijf.’’ In de eerste dagen was dat vooral een luisterend oor bieden, nu wordt dat de helpende hand.

Lees ook | Het water staat campinghouders, restauranteigenaren, kroegbazen en watersportondernemers aan de lippen