'Beperk financiële gevolgen voor kwetsbare mensen'

'Beperk financiële gevolgen voor kwetsbare mensen' ANP

Zet mensen niet uit hun huis tijdens de coronacrisis. En stop tijdens de coronacrisis met bijvoorbeeld invorderingsmaatregelen als beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen. Die oproep doet de zogenoemde Landelijke Armoedecoalitie - een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken.

De organisaties vragen het kabinet bijvoorbeeld ook energie, water en internet niet af te sluiten gedurende deze periode. "In de bestrijding van het coronavirus zijn vele maatregelen nodig", stelt de Woonbond, een van de organisaties in die alliantie. "Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen in grote financiële problemen terechtkomen."

De alliantie roept het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en het professionele veld van schuldhulp en incasso op "een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen in het bijzonder."

In de alliantie zitten behalve de Woonbond onder meer ook FNV, gemeente Utrecht, Landelijke Cliëntenraad, Sociale Alliantie, en Armoedecoalitie Utrecht.