Onderwijsminister Arie Slob: ,,Ik blijf staan voor onze afspraken en zal die ook uitvoeren.’’ FOTO ANP

Arie Slob over deal voor onderwijs: dit is geen flutpakket

Onderwijsminister Arie Slob: ,,Ik blijf staan voor onze afspraken en zal die ook uitvoeren.’’ FOTO ANP

Na vaak ‘nee’ verkopen kwam er vrijdagavond ineens toch extra geld voor onderwijs. Maar de inkt was nog niet droog, of de grootste onderwijsbond trok de handen ervan af. Onderwijsminister Arie Slob reageert. ,,Ik blijf staan voor onze afspraken.’’

Even was Arie Slob de minister die de aangekondigde landelijke onderwijsstaking wist af te wenden. Maar de afgeblazen lerarenstaking van woensdag, op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de onderwijsbegroting, werd zondag – na hevig protest van leraren – door de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs weer nieuw leven ingeblazen.

Het weekend van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs was een rollercoaster. Van de opluchting die hij vrijdagavond nog voelde, ging het in een rechte lijn naar de teleurstelling van zondagmiddag. ,,We kunnen onze energie beter steken in samenwerken dan dat we tegenover elkaar staan.’’

Toch staat u nu weer tegenover el kaar. Wat dacht u toen u hoorde dat de AOb de handen aftrekt van het convenant?

,,We wisten van tevoren dat de druk hoog was op de AOb. En ik snap de wens ook van leraren dat ze er structureel geld bij willen. Dat is twee jaar geleden ook beschikbaar gesteld. Er is nu vooral eenmalig geld beschikbaar, meer zit er niet in. Het is een substantieel bedrag. Dat erkende iedereen vrijdagavond ook nog. We doen dit voor 2020 en 2021. Ik kan geen beloftes doen over mijn kabinetsperiode heen, maar kijk naar de politiek, zie wat er door politieke partijen is uitgesproken aan wensen voor de nieuwe kabinetsperiode. Dit is een overbrugging. Voorzitter Liesbeth Verheggen heeft haar bestuur volledig meegenomen voordat ze een handtekening zette onder het akkoord.’’

De AOb stelt dat Verheggen bui ten haar mandaat handelde.

,,Alle voorzitters hebben aangege ven mandaat te hebben om namens hun organisatie te kunnen tekenen. Een aantal partijen hebben tijdens de besprekingen behoefte gehad aan een raadpleging van de achterban. Die gelegenheid is ze geboden en daar hebben ze ook gebruik van gemaakt.’’

Leraren reageren bij PO in Actie ook woedend. Ze vinden dat de bonden met een kluitje het riet in zijn gestuurd en gaan door met acties. Begrijpt u dat?

,,Ik las ergens dat het ‘een flutpak ket’ is. Dat mag, maar dat is het niet. Tegen deze mensen zou ik willen zeggen: kijk eens wat we inhoudelijk aan het doen zijn. Er wordt snel geoordeeld, maar kijk eens naar alle feiten. Er is een enorme toestroom aan zij-instromers, dan moet er ook geld zijn voor de begeleiding daarvan.’’

U houdt vast aan het akkoord, maar wat is daarvan nu nog de waarde?

,,Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk krachten te bundelen om het personeelstekort in het onderwijs verder aan te pakken. Organisaties – en níet personen – hebben zich daaraan gecommitteerd. Ik blijf staan voor onze afspraken en zal die ook uitvoeren.’’

Lange tijd was er niks extra’s mo gelijk voor het onderwijs. Bij de onderhandelingen over de begroting vroeg geen enkele partij om extra geld. ‘Onderwijspartij’ D66 niet, Slobs eigen ChristenUnie ook niet. Het beeld ontstond van een mi nister die maar geen geld voor onderwijs wist te regelen. Had u dit niet met Prinsjesdag kunnen regelen?

,,Zo is het gewoon niet gegaan. Bij de Algemene Beschouwingen kwam er ruimte. Die kans was er tot die tijd niet geweest.’’

Was er ook geld gekomen als de PvdA er niet zo’n groot punt van had gemaakt?

,,Dit staat volledig los van de PvdA. Je hebt gezien dat in de Tweede Kamer de coalitiepartijen aangaven dat het fijn was als we aanvullend wat zouden doen – overigens ook GroenLinks. De PvdA heeft alleen maar aangegeven dat de loonkloof moest worden gedicht.’’

Slob klinkt soms geërgerd, en dat geeft hij ook toe. In een lange monoloog zet de ChristenUnie-bewindsman uiteen waarom hij vindt dat de waarheid soms geweld wordt aangedaan. Want in het regeerakkoord, nu twee jaar geleden, kwam er structureel 700 miljoen euro bij voor het basisonderwijs. ,,Meer dan welk departement dan ook!’’ Om de salarissen op te krikken (,,Met gemiddeld 9,5 procent, een enorme stap!’’) kwam er 270 miljoen euro, voor het bestrijden van de werkdruk was er 430 miljoen, waarvan nu al 333 miljoen euro naar scholen gaat. ,,Ik merk dat het irritaties oproept dat ik dat blijf herhalen, maar we kunnen niet net doen alsof dat er niet is!’’

Dat er nu volgens werkgevers en onderwijsbonden extra geld nodig is, heeft alles te maken met het almaar aanzwellende lerarentekort. Onlangs kwamen de schoolbesturen van de vier grote steden plus Almere met een pakket noodmaatregelen. Eén van de punten: als scholen bij een acuut vervangingsprobleem geen bevoegde docent noch docent-in-opleiding kunnen vinden om de klas tijdelijk over te nemen, mag er een ouder voor de klas.

Slob las het nieuws op zijn herfstvakantieadres en schrok. Bozig: ,,Er is geen sprake van dat we docenten gaan vervangen door ouders. No way ! Dat is helemaal nooit de insteek of de bedoeling geweest en daar heb ik nooit ruimte voor geboden. Ik voel me iemand die in een boot tegen de stroming in roeit. Maar de aanpak die we al hebben, werkt en kunnen we nu verder versterken. Daar moeten we mee doorgaan.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct