Actiegroep boeren: kans op verdere escalatie neemt toe

Actiegroep boeren: kans op verdere escalatie neemt toe ANP

Boerenactiegroep Agractie ziet door het politieoptreden tegen demonstrerende boeren in Drenthe "de kans op verdere escalatie de komende periode toenemen". De organisatie vindt het onterecht dat in meerdere provincies, waaronder ook Drenthe, een verbod is afgekondigd op demonstreren met landbouwvoertuigen.

"Dit versterkt bij boeren het gevoel niet gehoord en geaccepteerd te worden", aldus Agractie. Volgens de organisatie is actievoeren met tractoren wel geoorloofd "omdat landbouwvoertuigen gewoon toegestaan zijn op de openbare weg".

De 57 boeren die woensdag in Wijster werden opgepakt, overtraden het verbod en blokkeerden de toegang tot afvalverwerker Attero. Ze vinden dat dit soort bedrijven te veel ruimte krijgt om stikstofverbindingen uit te stoten die schadelijk zijn voor de natuur en boeren onevenredig veel moeten bijdragen aan vermindering van de uitstoot.

Ernstige zorgen

"De ontwikkelingen van de afgelopen dagen baren ons ernstige zorgen", aldus Agractie. "We merken dat de emotie bij boeren inmiddels zo hoog is opgelopen, dat de demonstraties niet zullen stoppen voor er een oplossing is." Die boodschap hebben ze ook overgebracht aan meerdere politieke partijen en het ministerie van Landbouw.

Volgens Agractie had de politie in Wijster moeten "zoeken naar mogelijkheden om de situatie te de-escaleren". "Wij roepen politie en openbaar bestuur op hun verstand te gebruiken, vreedzame demonstraties niet te hinderen en stappen te zetten om tot een realistisch beleid te komen, waarbij onze diergezondheid niet in de waagschaal gesteld wordt." Daarmee doelen ze op veevoermaatregelen die minister Carola Schouten wil nemen. Zij wil de ammoniakuitstoot van koeien verminderen door minder eiwitten in krachtvoer toe te staan.