Ines Jonker

Stadsredactie Leeuwarder Courant. Focus op sociaal-maatschappelijke onderwerpen, zoals maatschappelijke opvang en welzijnswerk. Schrijft verder onder meer over asielzoekers en vluchtelingen. Vaste medewerker rubrieken In Memoriam en Hete Soep.

Ongeveer 20 artikelen/columns van Ines Jonker