Pieter van der Zaag waarnemer in Winsum

Pieter van der Zaag wordt waarnemend burgemeester in de Groninger gemeente Winsum. De oud-burgemeester van Smallingerland is benoemd door Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.

Pieter van der Zaag wordt waarnemend burgemeester in de Groninger gemeente Winsum. De oud-burgemeester van Smallingerland is benoemd door Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.

Van der Zaag vervangt vanaf 11 oktober burgemeester Rinus Michels die wegens ziekte zijn functie niet kan uitoefenen. Vanwege de bestuurlijke situatie in Winsum, de voortgang van een aantal belangrijke projecten en de komende bezuinigingen is aanstelling van een waarnemer nodig.

Van der Zaag was burgemeester van Midwolda en Nijkerk, waarnemer in Nieuweschans en was van 1989 tot 2005 burgemeester van Smallingerland. In Groningen was hij recentelijk waarnemend burgemeester van Haren en Winschoten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Archief