Aangeboden door: kadasterdata.nl

In hoeverre is de WOZ-waarde veranderd door de jaren heen?

Foto: pexels.com

Het lijkt wel of de woonlasten elk jaar fors stijgen. Maar is dat ook echt zo, of voelt het alleen zo? De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven uitsluitsel. Wanneer we bijvoorbeeld de WOZ-waarde van woningen onder de loep nemen, zien we dat in de afgelopen tien jaar de bedragen enigszins fluctueren. Een opvallende conclusie is dat de gemiddelde woningwaarde in Friesland anno 2020 min of meer gelijk ligt aan die van tien jaar eerder.

Wat is de WOZ-waarde?

De letters WOZ staan voor Waardering Onroerende Zaken. In ons land is bij wet vastgelegd hoe de waarde van onroerend goed moet worden bepaald. Dat zegt overigens niet direct iets over de daadwerkelijke prijs die je voor een woning moet betalen. Als huizenkoper zul je misschien wat meer geld moeten bieden om de nieuwe eigenaar van een bepaald pand te worden, omdat er sprake is van marktwerking. Zijn er meerdere geïnteresseerden, dan drijft dat de prijs natuurlijk op. De WOZ-waarde wijkt sowieso over het algemeen af van de feitelijke woningprijs, omdat voor het bepalen van die waarde als peildatum 1 januari van het jaar ervoor wordt aangehouden. Je kunt vrij eenvoudig de WOZ-waarde opvragen en op die manier controleren in hoeverre zich de vraagprijs verhoudt tot de feitelijke waarde van het pand zoals die officieel is vastgelegd.

Krapte op de woningmarkt

Nederland kampt met een tekort aan woningen. Dat drijft de huizenprijzen behoorlijk op. In tijden van financiële crisis kan de woningmarkt instorten, om vervolgens weer een opleving door te maken. Uit een analyse van de statistische gegevens blijkt dat in 2011 de gemiddelde woningwaarde in Friesland 195.000 euro was. Vier jaar later lag die gemiddelde woningwaarde met 163.000 euro een stuk lager. In de jaren daarna stegen de huizenprijzen weer en ging dus ook de WOZ-waarde weer omhoog. In 2020 werd het niveau van 2011 geëvenaard en met 198.000 euro zelfs iets overschreden. Experts verwachten dat die stijgende trend, onder invloed van de krapte op de markt, nog wel even doorzet.

Kadaster

De gegevens met betrekking tot de waarde van woningen worden door het Kadaster bijgehouden. Iedereen kan de gegevens van het Kadaster online raadplegen. Die informatie kan goed van pas komen wanneer de jaarlijkse aanslag voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB) op de mat valt. Je kunt de hoogte van de aanslag in bepaalde gevallen aanvechten.

De redactie van de Leeuwarder Courant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.