4 duurzaamheidstrends in de bouwsector

ferex.nl Foto: Barbara Trienen

De zorgen over klimaatontwikkeling blijven stijgen. In het Klimaatakkoord van Parijs dat Nederland in 2016 heeft ondertekend staat beschreven dat de C02-uitstoot in 2030 49% moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Ondanks de coronacrisis lijken de duurzame initiatieven niet te zijn vergeten. Zo zien we ook in de bouwsector een aantal duurzame trends die bijdragen aan het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen. We staan stil bij 4 duurzaamheidstrends die we in de bouwsector hebben geconstateerd.

1. Circulaire bouwmaterialen

Allereerst zien we dat bouwmaterialen, producten en onderdelen opnieuw worden gebruikt. Hergebruik wordt steeds belangrijker. Maar we zien ook nieuwe businessmodellen. Zo krijgt bijvoorbeeld het onderhoud meer aandacht, zodat de levensduur van materialen verlengt. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat je een lift nodig hebt in je nieuwe gebouw. Voorheen verkocht de leverancier dan de lift. De trend nu is dat de leverancier eigenaar blijft van de lift, maar garant staat voor een x aantal liftbewegingen. De gedachte hierachter is dat de leverancier op deze manier gestimuleerd wordt om voldoende onderhoud te plegen en de levensduur van de lift te verlengen.

2. Elektrificeren van vervoersbewegingen

Wist je dat ongeveer 1/3 van de binnenlandse vervoersbewegingen bouw-gerelateerd zijn? De bouwsector heeft dus een hoog aandeel als het gaat om reductie van de C02-uitstoot. Elektrische auto’s winnen al terrein. Het duurt nog even voor ook het zware transport op bouwplaatsen elektrisch gaat worden, maar de aandacht hiervoor bestaat in ieder geval! Volvo Trucks zijn de mogelijkheden hiervoor al aan het verkennen.

3. Duurzame aanleg van bouwplaatsen

Ook de bouwplaatsen zelf worden duurzamer. Dit begint al bij het gebruik van draglineschotten . Met draglineschotten wordt de ondergrond van bouwplaatsen of tijdelijke wegen naar bouwplaatsen aangelegd. Ook hierin zien we dat site engineers bewuster omgaan met het effect van het gebruik van draglineschotten. Zo wordt gekeken naar het gewicht dat de draglineschotten kunnen dragen, de afmetingen en het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Ook de leveranciers van draglineschotten gaan bewust om met de duurzaamheid van hun producten. Ferex rijplaten heeft bijvoorbeeld al duurzame rijplaten ontwikkeld. Met het gebruik van deze rijplaten blijft flora en fauna behouden en wordt het aantal logistieke bewegingen op de bouwplaats gehalveerd.

4. Verduurzaming van vastgoed

Om de klimaatdoelen te behalen speelt de verduurzaming van vastgoed een grote rol. De ruim 7 miljoen woningen en ongeveer 1 miljoen commerciële gebouwen en andere gebouwen zijn goed voor 1/3 van de totale uitstoot. Daarom zien we in de verduurzaming van vastgoed een aantal trends. Een voorbeeld is dat er per 1 januari 2023 een verplichting komt op het energielabel. Vanaf dat moment moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Aangeboden
De redactie van de Leeuwarder Courant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.