Colofon

Namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de Leeuwarder Courant.

Algemeen directeur NDC Mediagroep

Dina Boonstra

Algemeen hoofdredacteur NDC Mediagroep

Evert van Dijk

Hoofdredacteur Leeuwarder Courant

Hans Snijder

Contact

T 058-284 5655 (redactiesecretariaat)
F 058-284 5419
E redactie@lc.nl

Postadres: Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden
Bezoekadres: Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden
Openingstijden ma-vr: 8.30 uur tot 17.00 uur

Persberichten algemeen

T 058-284 5655

E redactie@lc.nl

Tips voor de redactie

E tips@lc.nl

LC-Webeditie:

E webeditie.lc@ndcmediagroep.nl

Ingezonden brieven

E ingezonden@lc.nl

Op ingezonden bijdragen zijn de algemene publicatie voorwaarden van toepassing. Deze zijn bij het redactie-secretariaat verkrijgbaar.

Over de website

E internet@lc.nl

Adverteren

W www.ndcmediagroep.nl