Privacy statement

NDC mediagroep acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. NDC mediagroep conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) alsmede de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) en Email Marketing Associatie Nederland (Emma).

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. NDC mediagroep zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn.

Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. NDC mediagroep is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door NDC mediagroep gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de geregistreerde, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen alsook om de geregistreerde per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van NDC mediagroep en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens

U kunt te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indien via:

email:
contact.lc@ndcmediagroep.nl

post:
Leeuwarder Courant
tav. KlantenContactCentrum
Antwoordnummer 37
9700VB Groningen

Gebruik cookies

Bij bezoek aan een website van NDC mediagroep verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren, alsook om de bezoeker informatie te verstrekken over relevante de diensten en producten van NDC mediagroep. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Wijzigingen

NDC mediagroep b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van NDC mediagroep b.v.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op:  11 februari 2015