Politiek Leeuwarden knuffelt 'lytse skoallen' van 'Nij Baarderadiel'

De kleine scholen van 'Nij Baarderadiel' kunnen op massieve steun van de Leeuwarder gemeenteraad rekenen, bleek in het lokale verkiezingsdebat van Weidum.

Het stuk Littenseradiel dat bij Leeuwarden komt, hield dinsdag een eigen politieke avond voor de herindelingsverkiezingen. Er kwamen ruim 130 mensen, terwijl 12 partijen een vertegenwoordiger stuurden.

Grote zorg

Het meest verrassende resultaat ontstond in de discussie over de bedreigde kleine basisscholen in de dorpen. Ze vormen een grote zorg voor de bewoners. Tot hun geruststelling spraken 11 van de 12 aanwezige partijen zich uit voor aanvraag van een gesplitste opheffingsnorm in de gemeente. Globaal betekent dit dat dorpsscholen minder leerlingen nodig hebben, terwijl de eisen voor stedelijke scholen hoger worden.

Zelfs Friso Douwstra (CDA) beloofde zich hier voor in te zetten ,,als dit nodig is voor redding van kleine scholen. We willen ze koste wat koste open houden.’’ Dat voormalig CDA-wethouder Thea Koster hier vorig jaar ernstig voor waarschuwde, is voor Douwstra geen beletsel.

Koster voorzag dat een splitsing tot onvoorziene sluiting van andere scholen kan leiden, zowel in de stad als in andere dorpen. Precies daarom liet D66-lijsttrekker Hilde Tjeerdema zich gisteren als enige niet verleiden tot een bevestiging: ,,Ik kan de consequenties niet overzien. Wij willen maatwerk.’’

Op andere punten overvoerden de partijen de ‘nieuwe dorpelingen’ met goede bedoelingen. Lutz Jacobi (PvdA) beloofde mooie dorpsbudgetten en het Mienskipsfonds. VVD-er Serge Hollander omarmt de actieve zelfredzaamheid van de dorpelingen. GBL-voorman Gijs Jacobse steunt de dorpshuizen en sportaccommodaties. Evert Stellingwerf (PAL/GroenLinks) wil dat de economische basis van de dorpen ,,breder wordt dan landbouw alleen’’. 

Hinke Roorda (FNP) vindt dat de gemeentelijke loketten ,,goed berikber wêze moatte’’ . De CU ijvert ervoor dat corporaties in de dorpen blijven. Verenigd Links wil de arme mensen in de dorpen meer helpen. LIJST058 zet zich in voor herinvoering van het schoolzwemmen. 

De PvdD wil de plattelandsnatuur herstellen. 50PLUS steunt verbetering van de mobiliteit onder ouderen. CDA’er Douwstra benadrukt de korte lijnen: ,,As wethâlder sit ik elke wike wol yn ien fan ús doarpen.’’ D66 wil de dorpen vrijwaren van ,,regels dy’t knelle’’.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven