De stemming
Het minimumjeugdloon moet verhoogd worden
(Reageren)