De stemming
Gasboringen op Terschelling moeten tegengehouden worden.
(Reageren)