De Snitsermar (met het Starteiland) vanuit de lucht.

Dossier Sneekweek 2017