Iepenloftspullen 2017: Van de Kleine Prins tot aan Omke Henk

Veertien iepenloftspullen zijn er de komende zomer, de eerste komende week al. Onderwijzers, middeleeuwse rebellen, romanpersonages, sprookjeswezens en Pietje Bell bevolken de podia. In dit artikel een overzicht.

De lytse prins

In 1943 verscheen Le petit prince van Antoine de Saint-Exupéry, over een prins op een klein planeetje die op andere planeten met allerlei figuren praat. In de versie van Beetsterzwaag vertelt de kleine prins daarover aan een piloot, die hij in het bos tegenkomt. Bouke Oldenhof bewerkte het boek, Elske Klooster regisseert.

Plaats: De Bosheuvel, Beetsterzwaag.

Data: 24, 26, 27, 31 mei, 2, 3, 4, 7, 9, 10 juni

www.iepenloft-opsterlan.nl

‘t Beest

Op een boerenerf in Jorwert (laarzen en warme kleren zijn geen overbodige luxe) spelen de jongeren van Yn Waar en Wyn hun versie van het Franse sprookje La belle et la bête, beter bekend als Belle en het beest – het verhaal waarin liefde afzichtelijkheid overwint. Dat verhaal is hier verplaatst naar studentencorps Infernicus, dus iedereen heeft de stropdas voor. Regie Marius Del Grosso en Wietske Bootsma.

Plaats: Hesenserreed 3, buiten Jorwert.

Data: 25, 26 mei, 2, 3, 4 juni

www.ynwaarenwyn.frl

It kistke fan Sybrant Roorda

In Spannum herleven de middeleeuwen met It kistke van Sybrant Roorda. Jonkheer Roorda (1465-1550) woonde in Spannum op Donia State, en ontmoette in zijn leven keizer Karel V en Maarten Luther. Dat gebeurt in elk geval in het stuk dat Hans Brans op zijn leven baseerde, waarin bovendien een geheimzinnig kistje opduikt. De voorstelling – als ‘belevingstheater’ aangekondigd – is geregisseerd door Anne Zijlstra en Gerben Postema.

Plaats: Spannum

Data: 15, 16, 17, 18 juni

www.roordaspannum.nl

Nonne gekte

Nieuw voor Witmarsum: een iepenloftspul. In de tuin van het voormalig klooster speelt toneelclub Surprise Nonne gekte, een door Rieneke de Haan geschreven en geregisseerde bewerking van Sister Act. Nachtclubzangeres duikt onder in nonnenklooster.

Plaats: voormalig Augustijnenklooster, Witmarsum

Data: 16, 17, 18 juni

www.surprisewitmarsum.nl

De lytse Prins. FOTO JILMER POSTMA
 

Manon

De Provençaalse dorpsproblematiek uit de boeken Jean de Florette en Manon des Sources van Marcel Pagnol is overgezet naar het Friese platteland in Manon, dat in Dronryp uitgevoerd wordt. Stadsmeisje Manon komt met haar ouders op het platteland wonen, waar haar vader een boerderij heeft geërfd. De bevolking werkt hem in het geniep tegen. Als de mooie Manon jaren later uitvindt hoe het zat, neemt ze wraak. Regie Theo Smedes.

Plaats: Haven, Dronryp.

Data: 21, 23, 24, 30 juni, 1, 7, 8 juli.

iepenloftspuldronryp.frl

Pietje Bell en de bine fan de swarte hân

Het Rotterdam van een eeuw geleden herleeft in Easterwierrum: het berneiepenloftspul heeft de verhalen van Chris van Abkoude over Pietje Bell opgepakt. Pietje neemt het op tegen de baas van de krant, die de kleine rekel eronder probeert te krijgen voordat de koningin op bezoek komt.

Plaats: Naast De Tysker, Easterwierrum

Data: 22, 24, 25, 28, 30 juni, 2 juli

www.berneiepenloftspul.nl

It fan Drooge mystearje

Onderwijzer Lambertus van Drooge werkte van 1868 tot 1902 in Bakkeveen. Nu staat hij centraal in het toneelstuk van Keimpe Vlietstra, waaraan de historische vereniging Bakkeveen, toneelvereniging Nij Begjin, het jeugdtoneel en Brassband Opsterland meewerken. Regisseur is Jelte Albada.

Plaats: Het terrein van Zwembad Dúndelle

Data: 23, 24, 25 juni

facebook.com/openluchtspelbakkeveen

De omkearde staking

Jonge mannen in Houtigehage zaten werkloos thuis, terwijl er overal klussen wachtten. Uit protest gingen ze aan het werk: de Parkwyk werd ontgonnen. Houtigehage haalde het nieuws met deze ‘omgekeerde staking’ uit 1952. Schrijver en regisseur Wimpy de Vries bewerkte het tot een voorstelling.

Plaats: Wâldhûske, Skoallewyk

Data: 30 juni, 1, 2, 7, 8, 9 juli

dorphoutigehage.nl

Bauck

Middeleeuwse heroïek in het Bildt in een stuk over Bauck van Popma, die door Marieke Swart en Jantien Hoekstra in dit historische spektakel als ‘Friese Jeanne d’Arc’ wordt neergezet. Regisseur is Grytha Visser.

Plaats: Hemmemapark, Berltsum

Data: 30 juni, 1, 5, 7, 8, 12,14 juli

bauck.nl

Hea of hout

De jonge Hessel moet na zijn diensttijd kiezen: het timmerbedrijf van zijn vader of de boerderij van zijn schoonvader. Toneelvereniging It Freonental in Jonkerslân viert de negentigste verjaardag met dit stuk van de tweeling Jan en Lomme Schokker. Regie Janna Jager.

Plaats: Doarpshûs, Jonkerslân

Data: 30 juni, 1, 8 juli

freonental.nl

In see fan lân

Amsterdamse Simone koopt een café in Friesland en vindt een warm welkom. Tot ze een relatie krijgt met de twintig jaar jongere boerenzoon Sjoerd. Hans Brans schreef het stuk, Wouter Daane regisseert.

Plaats: Snakkerburen.

Data: 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16 juli

iepenloftspulsnakkerbuorren.nl

Tsjoensters fan Ie

Een sprookjesachtig verhaal over de strijd tussen Goed en Kwaad van de jonge spelers van Masquerade Theater uit Kollumerzwaag. Kwaad lijkt te winnen, tot er drie vreemdelingen opduiken.

Plaats: Foarwei, Kollumerzwaag.

Data 7, 8, 9, 14, 15, 16 july

masqueradetheater.nl

It wûnderlike foarfal mei de hûn

Projectieschermen rondom de Notaristún in Jorwert moeten de bezoekers het hoofd inbrengen van de autistische hoofdpersoon, een jongen van vijftien, die een moord moet oplossen. Gebaseerd op Hetwonderlijke voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon.

Plaats: Notaristún, Jorwert

Data: 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30 september

iepenloftspuljorwert.nl

Omke Henk

Drie jaar nadat Stifting Teater Sel-skip Arum het 25-jarig bestaan vierde met een iepenloftspul is er nu een tweede, geregisseerd door Romke Gabe Draaijer. Omke Henk is een misdaadkomedie van Lieuwe Talsma: een student roept, als hij wordt aangevallen, dat de beruchte Henk de Koning zijn oom is. Die staat de volgende dag op de stoep.

Plaats: Baarderbuorrenbosk, Arum

Data: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23 september

teaterselskiparum.nl

Meer over iepenloftspullen

In bovenstaand overzicht is een opsomming gegeven van de speeldata van de veertien iepenloftspullen. De data kunnen, door weersomstandigheden of andere redenen, veranderen. Het is raadzaam de websites van de organisaties zelf te raadplegen, of het overzicht van de Leeuwarder Courant op Facebook: facebook.com/goudengurbe.

Zie: www.iepenloftspullen.nl

Toon reacties