Maria Del Grosso

In voor mooie verhalen, initiatieven en nieuws uit de gemeenten het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel en alles wat met de toekomstige gemeente Waadhoeke te maken heeft. Sta ook open voor alle ontwikkelingen op het gebied van de Friese taal, meertaligheid en het Fries 'eigene'. Lever regelmatig bijdragen aan Wonen en Co, dus tippen over bezienswaardige woningen mag. Vaste medewerker van de rubriek In Memoriam, waarin 'gewone' Friezen worden herdacht die een mooi levensverhaal hebben

Ongeveer 20 artikelen/columns van Maria Del Grosso